HİZMETLERİMİZ

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerimiz

Kurumsallaşmış ya da kurumsallaşma yolunda ilerleyen şirketler açısından İnsan Kaynakları Danışmanlığı, önemli fonksiyonları yerine getiren olmazsa olmaz bir iş koludur. İnsan Kaynakları Danışmanlık hizmetimizi; kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, optimum maliyet ve müşteri memnuniyeti gereksinimlerine yanıt verecek şekilde ele alıyoruz.

İşe Alım Süreçleri
Açıklama ve bilgilendirme yazısı hazırlanıyor.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İK Süreçleri Analiz Çalışmaları
Prosedür ve Yönetmeliklerin Oluşturulması
Performans Geliştirme Süreci
İK Sistemlerinin Kurulması ve Gözden Geçirilmesi
Çalışan Bağlılığı ve Verimliliği Projeleri,
İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri,
Kuruma Bağlılık ve Çalışan Tutundurma Çalışmaları,
İnsan Kaynağı Açısından Kurum Kimliği Oluşturma Çalışmaları,
Disiplin Süreç ve Prosedürleri,
Organizasyon Yapısının İncelenmesi ve Yeniden Yapılandırılması,
Görev Tanımı Süreci,
Bordro ve Özlük İşlemleri Süreçleri,
Eğitim İhtiyaç Analizleri, Eğitim Planlarının Oluşturulması,
Benchmark Danışmanlığı.