Kurumsallaşma Yolunda

Ekip Ruhu

Her çalışan yaptığı işe ekip ruhunu katmayı öğrenir!

İLETİŞİME GEÇ

Kurumsallaşma Yolunda

İnsan Kaynakları Süreçleri Analiz Çalışmaları

İK ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için gözlemliyelim!

İLETİŞİME GEÇ

Kurumsallaşma Yolunda

İnsan Kaynakları Yönetim Destek Süreçleri

İK ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için gözlemliyelim!

İLETİŞİME GEÇ

Performans Ölçme ve Değerlendirme

İK ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için gözlemliyelim!

İLETİŞİME GEÇ

Kurumsallaşma Yolunda

İşe Alım Süreçleri

İK ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için gözlemliyelim!

İLETİŞİME GEÇ

Kurumsallaşma Yolunda

Bordro ve Özlük

İK ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için gözlemliyelim!

İLETİŞİME GEÇ

MİSYON (Amaç)

Alanında üstün nitelikli çalışanlar ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için doğru çalışmaları yapmak. “Şirketlerin sürdürebilirliğini sağlayacak, gelecek hedeflerini hayata geçirecek, iş yapma şekli ve iş etiği ile çalışırken şirkete değer katacak insan kaynağını yetiştirmek, şirkete kazandırmak ve elde tutmak bir uzmanlık işidir.

VİZYON (Hedef)

Şirketin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip, sürekli üstün performans göstermelerini sağlamak.

Eğitim ve Geliştirme

1- Oryantason Programı: İş yerine uyumunun kolaylaştırılması ve en kısa zamanda kurum kültürü ve değerlerinin benimsenmesi amacıyla "Oryantasyon Programı" uygulanması.

2- Mesleki ve Gelişim Eğitimler: İşin gereklilikleri ve çalışanın yetkinlikleri göz önünde bulundurularak Şirketlere özel eğitimlerin planlanması.

 • İşletme düzeyinde, işletmenin etkinlik ve verimlilik göstergeleri incelenir.
 • İş düzeyinde, performansın düşük olduğu alanlardaki görev ve sorumluluklar ile çalışanın sahip olması gereken nitelikler analizi yapılır.
 • Bölüm düzeyinde, her bölümün kendine ait eğitim ihtiyaçları vardır. Bölümlerin tek tek eğitim eksiklikleri tespit edilmesinin analizidir.
 • Unvan düzeyinde, yöneticilerin ve uzman veya asistanların eğitim ihtiyaçları farklılık göstermektedir bu sebeple unvan düzeyinde analiz yapılır.
 • Kişi düzeyinde, çalışanın sadece performansı değil tüm değerleri olarak analiz edilmesidir.
 • Yapılan analizlerle şu an ki mevcut ihtiyaç ve problemler ile gelecekteki ortaya çıkabilecek ihtiyaç ve problemlerin analiz edilmesidir. Mevcut durum ve istenilen durum arasındaki fark sonucu ortaya çıkar.

  insan kaynakları

  Eğitim ve geliştirme; mevcut işgücünün etkinlik ve verimliliği artırmak için yapılan İnsan Kaynakları faaliyetlerinin en önemlisidir. Çalışanların mevcut durumunu ya da oluşabilecek performans yetersizliklerini ortadan kaldırmak için yapılmaktadır. Eğer bir şirket büyümek istiyorsa eğitim önemlidir.

  İŞİNİZİ BÜYÜTÜN!

  İşletmenin amacı ve hedefleri ile işletme çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini uyumlaştırabilme yolunda işletme yönetimin karar mekanizması içinde yer alıp işletme kararlarında İK katılımın sağlandığı bir İnsan Kaynakları Stratejisini bünyesine kazandırmak. Bu tanımlamaya uygun bir misyonu gerçekleştirecek eylem ve faaliyetler bakımından ise;

 • Adayın sahip olduğu nicel ve nitel özelikleri test etmeye çalışırken bir yandan da adayın açık pozisyon için gerekli vasıfları bulunmasa da İnsan olarak çok değerli olduğunun sürekli bilincinde olmak.
 • İşe alımı destekleyici staj veya uygulamalı tanıma süresi için adaya fırsat tanıyan bir işe alım yaklaşımı geliştirmek.
 • İç ve dış paydaşlarla sürekli işbirliği ilkesini yerleştirmek ve bu kapsamda uygulamaları titizlikle takip etmek.
 • Yeteneklerin kazanılmasıyla beraber, yeteneğin işletmede tutulmasına yönelik işletme politikası uygulamak.
 • Kariyer ve eğitim yönetimi birimlerinin o işletmede sürekli gelişimin anahtarı olduğunu sürekli göz önünde tutmak.
 • Objektif kriterlerle donatılmış bir performans izleme ve değerlendirme sistemine sahip olmak.
 • Eğitim ve Geliştirme

  İş yerine uyumunun kolaylaştırılması ve en kısa zamanda kurum kültürü ve değerlerini paylaşması amacıyla Tuncay Barikan liderliğinde "Oryantasyon Programı" uygulanır.

  Tüm eğitimler; işin gereklilikleri ve çalışanın yetkinlikleri göz önünde bulundurularak planlanır.

  Daha fazla bilgi edin..

  İnsan Kaynakları Danışmanı - Tuncay Barikan

  Profesyonel iş yaşamının son on yılında freelancer ve gönüllü projelerde yer alarak danışmanlık alanında da deneyimleri bulunmaktadır.

  İnsan Kaynakları İlkelerimiz

  Müşteri Odaklılık
  Yenilikçilik
  Ekip Ruhu
  Sonuç Odaklılık
  Sürekli Gelişim

  Çalışanlarımızın profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ve kariyer planını destekleyecek programlar oluşturulur.

  Eğitimler & Çözümlerimiz

  Kuruma Özgü (Grup) Eğitimler
  Başarılı bir girişimci aynı zamanda piyasa gerçekleriyle uyumlu olarak hangi stratejinin ne zaman sürdürülüp ne zaman revize edilmesi gerektiğini de görebilmelidir. Tüm bunları başarmak için işverenlerin hem kendilerinin hem de çalışanlarının kişisel gelişimiyle yakından ilgilenmesi gerekmektedir.
  İnsan Kaynakları Eğitimleri
  İnsan Kaynakları Eğitimleri kapsamında kurumunuzun ihtiyaç duyduğu tüm İnsan Kaynakları süreçleri için alanında uzman eğitim kadromuz ve çözüm ortaklarımız tarafından hazırlanan eğitim programlarımızdan yararlanabilirsiniz. İnsan Kaynaklarını doğru yönetebilmeniz gerekmektedir.
  Organizasyonel Eğitim Yönetimi
  Organizasyonel Eğitim yoluyla; işe yeni alınan personeli işe alıştırılması, kendine güven kazandırılması, işin yapılması için gerekli yetenek ve becerilerin kazandırılması, işgörenin aidiyet duygusunun ve motivasyonunun arttırılması sağlanır.

  Blog & Son Haberler

  insan kaynakları
  İş Kanunu ile İlgili Paylaşımlar
  insan kaynakları
  Çalışma Yaşamı İlgili Paylaşımlar
  insan kaynakları
  Kişisel Gelişim Paylaşımları
  insan kaynakları
  Yeni Web Sitemiz Yayında!

  10 Nisan'a kadar Programlar ve Eğitimler için Randevu Oluşturun !

  Çalışanlarımızın profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ve kariyer planını destekleyecek programlar oluşturulur.